Rosuvastatin vs Simvastatin

Här kan du läsa om rosuvastatin vs simvastatin, du får reda på vilka dessa läkemedel är, att du kan drabbas av olika biverkningar och att priset skiljer sig åt.

Rosuvastatin och Simvastatin är båda läkemedel som hjälper till att sänka halterna av blodfetter, som till exempel kolesterol och till viss del triglycerider, om du har skadligt höga halter. Båda dessa ämnen minskar produktionen av kolesterol i din lever och på så sätt kan halterna i ditt blod kontrolleras.

Båda läkemedlen tillhör en läkemedelsgrupp som kallas statiner.

Därför har du fått medicinen

Rosuvastatin och Simvastatin får du alltså om du har för höga halter av skadliga blodfetter, eftersom dessa kan göra att du har en ökad risk att drabbas av hjärtinfarkt eller en stroke.

Innan du har fått din medicin har du antagligen fått lägga om din kost och öka ditt motionerande.

Det brukar vara det första man försöker, men om inte detta hjälper får du medicin som hjälp.

Att du får medicinen betyder inte att du kan återgå till gamla vanor, du ska naturligtvis fortsätta tänka på vad du äter, och se till att röra på dig varje dag.

Vilka är läkemedlen?

Det finns ett läkemedel som innehåller rosuvastatin som den verksamma substansen, och ett av dessa läkemedel heter Crestor.

Mediciner med simvastatin som verksamt ämne är Simvastatin och Zocord.

Läkemedel med statiner är oftast de som främst prövas, så det troliga är att det är ett sådant läkemedel du får om du måste ta medicin för att sänka ditt kolesterolvärde.

Ofta är det läkemedel med simvastatin som prövas allra först.

Färre vanliga biverkningar med Simvastatin

I mångt och mycket liknar läkemedel med rosuvastatin och simvastatin varandra ganska mycket.

De flesta biverkningar är också ganska likartade, och det är ungefär samma saker du ska se upp med. De skiljer sig dock åt lite när det gäller de biverkningar som är vanligast.

  • När du tar läkemedel med simvastatin, som Simvastatin eller Zocord är den enda biverkningen som anses som vanlig att du kan drabbas av sömnbesvär.
  • Tar du istället Crestor, som har rosuvastatin som verksam substans, finns en rad biverkningar som är såpass vanliga att de drabbar mellan en och tio procent av de som använder medicinen. Mer om biverkningar av rosuvastatin >>.

Detta innebär dock inte att du ska välja simvastatin för att slippa biverkningar, för det är inte riktigt så det fungerar. Istället är det så att du kan få biverkningar av simvastatin och därför kanske istället ordineras rosuvastatin.

Detta beror på att de två har OLIKA nedbrytningsvägar, och det är också därför biverkningarna kan slå lite olika. Rosuvastatin är mer vattenlöslig, och detta kan påverka hur din kropp påverkas.

Det finns ett flertal specifika studier som jämför effekten av dessa läkemedel, t.ex. denna studie om insulinresistens (ingen skillnad kunde observeras i studien).

Rosuvastatin vs Simvastatin – största skillnaden är priset

Att simvastatin oftast används beror nog i första hand på att rosuvastatin är ett betydligt dyrare läkemedel, och sjukvården måste, precis som vi andra, se till att få så lågt pris som möjligt på i övrigt likvärdiga produkter.

Efter att du har läst om rosuvastatin vs simvastatin kan du klicka här för att läsa mer detaljer om rosuvastatin.