Statiner

På denna sida kan du läsa om statiner.

Om du har höga halter av skadliga blodfetter, det vi till vardags kallar högt kolesterolvärde, och måste ta medicin mot det är det troligast att du får en medicin i gruppen statiner.

OBS! Ny sida om statiner och impotens >>.

Statiner är alltså en grupp av läkemedel som används att sänka kolesterolvärdet om inte ändrade livsvanor räcker till, eller om du bedöms ha en så pass hög risk att drabbas av hjärt- kärlsjukdomar att blodfetterna därför måste sänkas med medicin.

statiner

Har du diabetes? Läs också sidan om statiner och diabetes >>.

Statiner är den vanligaste läkemedelsgruppen i detta sammanhang, och också den mest effektiva.

Så fungerar statiner

Alla mediciner i denna läkemedelsgrupp fungerar på ungefär samma sätt.

Kolesterolet bildas i din lever, och genom att påverka din lever så att produktionen minskas kan dina värden bli bättre.

Det finns egentligen TVÅ sorters kolesterol, och det är bara den ena som är farlig, det så kallade onda kolesterolet (LDL kolesterolet). Det andra, HDL kolesterolet, kallas det goda kolesterolet och har faktiskt en skyddande effekt. Ett tredje blodfett, triglycerider, hör också till de skadliga blodfetterna som sätter sig i blodkärlens väggar och orsakar förfettning.

blodfettssänkande statiner

Statinerna minskar produktionen av det onda kolesterolet, och också triglyceriderna.

Det goda kolesterolet påverkas istället så att de ökar något av läkemedel med statiner. Detta gör att du får en bättre balans på dina blodfetter, och riskerna att drabbas av sjukdomar som hjärtinfarkt, stroke eller kärlkramp minskar.

Mer information hittar du på denna sidan: Statiner och kolesterol >>.

Olika läkemedel med statiner

Det finns olika läkemedel inom gruppen statiner. Exempel på dessa är:

Var och en av dessa läkemedel finns som verksamt ämne i en eller flera mediciner.

I Sverige förekommer mest Atorvastatin, Pravastatin, Rosuvastatin och Simvastatin. Atorvastatin kan du hitta i kolesterolsänkande mediciner som:

  • Atorvastatin
  • Lipitor
  • Tahor
  • Torvast
  • Zarator

Mediciner med Pravastatin heter allihop Pravastatin följt av tillverkarens namn.

Rosuvastatin finns i läkemedlet Crestor, som också tillverkas av flera olika läkemedelsföretag.

Simvastatin är den verksamma substansen i fem olika mediciner:

  1. Inegy
  2. Simidon
  3. Simvastatin
  4. Vabadin
  5. Zocord

Det finns alltså ganska många olika mediciner som innehåller någon statin, och det beror på att det är en läkemedelsgrupp som används av otroligt många människor. Skadligt höga blodfettshalter är ett av de vanligaste problemen vi drar på oss med vårt sätt att leva. Troligen har du blivit beordrad att börja motionera, och förändra dina kostvanor, innan du fick din medicin.

När du tar statiner för att sänka kolesterolet kan du INTE (bör du inte?) återgå till stillasittade och dåliga matvanor.

Medicinen ska bara vara en hjälp att nå målet, du måste också se till att leva på ett sätt som inte bidrar till att höja värdena mer.

Muskelvärk av statiner (biverkningar)

De biverkningar som du oftast får höra om när du ska ta läkemedel med statiner är antagligen att du kan få problem med magen.

Illamående och/ eller förstoppning är ganska vanligt så det har du nog fått höra av din läkare att du kan råka ut för.

Det finns dock även en annan oönskad effekt av statiner som det kanske inte talas lika mycket om, nämligen muskelvärk.

Det är ganska många som tar statiner som får problem med sina muskler, men som inte har en aning om att det beror på medicinen. Lättare värk kanske inte låter så farligt, men om du har muskelvärk hela tiden blir det förstås jobbigt.

Får du ont i musklerna på ett sätt som du inte känner igen, eller om du har oförklarliga muskelsmärtor, som dessutom sitter i längre än du tycker att de borde ska du GENAST kontakta din läkare. Mer information: Statiner och muskelvärk >>.

Det finns en liten risk att drabbas av muskelsönderfall, som i sin tur kan leda till njursvikt och då är det riktigt allvarligt. Du har i så fall drabbats av den allvarligaste (men samtidigt mycket ovanliga) biverkningen av statiner.

Klicka här för att läsa om: Statiner biverkningar – topp 5 listan >>.