Triglycerider

Vad är triglycerider?

När du hör talas om blodfetter är det troligen oftast högt kolesterolvärde du hör nämnas.

Det blir lite missvisande eftersom du i ditt blod har flera olika fetter.

Där finns TVÅ olika kolesterolsorter. Dels det onda kolesterolet, LDL kolesterol, som sätter sig i dina blodkärls väggar och kan orsaka sjukdomar som till exempel hjärtinfarkt, men också det goda kolesterolet, HDL kolesterol, som har en skyddande effekt.

triglycerider HDL och LDL

Dessutom finns det triglycerider, och dessa är också av det skadliga slaget.

Så fungerar det

Det skadliga kolesterolet kan alltså sätta sig i väggarna på dina blodkärl, och dessa blir då till slut så trånga att du löper RISK att drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar.

Det goda kolesterolet har till uppgift att transportera bort de fetter som fastnat, och på så sätt rensa blodkärlen.

Triglycerider är ett fett som lagras i fettväven, men det måste transporteras från levern till fettvävnaden genom blodet. Till levern kommer triglyceriderna från tarmen där de resorberats från den mat du ätit. Vid höga halter av triglycerider har också dessa en tendens att avlagras i blodkärlen och täppa igen dem.

triglycerid orsakad ateroskleros

En hög halt av triglycerider i ditt blod kan tyda på att du inte har en så bra livsstil, att du är överviktig, och ibland kan det också vara ett tecken på att du har diabetes.

Vilka kolesterolvärden är bra?

Idag finns det lite delade meningar om hur proverna ska tolkas.

Det traditionella är att titta på det totala kolesterolvärdet, men eftersom detta innefattar både det onda och det goda kolesterolet samt triglyceriderna finns det också en del som menar att man måste titta på vilka fetter man har mycket av.

Att värdet av det goda kolesterolet ska vara högre är nog alla ense om, men däremot finns det olika uppfattningar om huruvida du ska ha låga värden av LDL, det onda kolesterolet, eller inte.

Traditionellt anses att du bör ha låga halter av LDL kolesterol, medan vissa, bland annat förespråkare för LCHF , anser att det är tveksamt om dessa behöver vara låga. Däremot ska triglyceridvärdet vara lågt, eftersom höga halter av triglycerider innebär att det bildas mer av det farliga LDL kolesterolet.

Som lekman är det förstås svårt att veta vad som är rätt, eftersom varken läkare eller vetenskap verkar vara helt på det klara med vad som gäller.

Vid höga triglycerid- och kolesterolnivåer kan det vara nödvändigt att du medicineras med någon form av statin, t.ex. rosuvastatin/Crestor, Lipitor eller pravastatin. Andra alternativ till statiner kan vara olika typer av fibrater, resiner och nikotinsyrapreparat.

triglycerider och nikotinsyra

Du behöver kolesterol och triglycerider

Det är INTE så att kolesterol och triglycerider bara är något av ondo som du ska undvika så mycket som möjligt.

Kolesterol är ett ämne som produceras i din lever, och det ingår i cellmembran i kroppen. Man kan säga att kolesterol skyddar dina celler när det finns i lämplig mängd och balans.

Triglycerider däremot, sitter inte i cellmembranen, utan de lagras som fettdroppar i fettvävnaden och fungerar där som kroppens egen energireserv. MEN, eftersom dessa fetter produceras i din egen kropp, behöver du inte tillföra mängder av dem genom din mat. Mer på slv.

Det är när du äter fel mat och dessutom rör dig för lite som halterna blir för höga och du riskerar hjärt- och kärlsjukdomar. Det är också därför som du, när doktorn konstaterar att du har högt kolesterolvärde, måste försöka sänka halterna genom kolesterolfattig mat och mer motion, innan du får medicin för att avhjälpa dina problem.

Det ligger dock också ofta en ärftlighetsfaktor bakom höga blodfettshalter, så det är inte alltid du blir hjälpt enbart av att lägga om din kost och dina motionsvanor.

Även om du har en ärftlighet för höga blodfetter (kolesterol och triglycerider), ska du dock givetvis försöka sänka dem med hjälp av bra mat och motion, men då i kombination med medicin (till exempel statiner).