Lipitor – ett alternativ

Här kan du läsa om Lipitor – ett alternativ till rosuvastatin och Crestor.

Om du har för höga halter av skadliga blodfetter och det inte hjälper med att lägga om till en kolesterolfattig kost och mer motion, kan du behöva ta en medicin som hjälper till att sänka nivåerna av de skadliga fetterna.

Vanligast är kanske att du får en medicin som ingår i gruppen läkemedel som kallas statiner.

Dessa är alltså de vanligaste medicinerna för detta ändamål, och det är också de som har den bästa effekten.

Kanske har du hört om Simvastatin eller Zocord, men ett alternativ till dessa är Lipitor.

lipitor atv 80

Vad är Lipitor?

Lipitor är alltså en medicin som du kan ta för att sänka dina höga blodfettshalter.

Det verksamma ämnet i Lipitor heter atorvastatin. Detta läkemedel tillverkas av det multinationella läkemedelsföretaget Pfizer.

Namnet Lipitor kommer av att den hämmar produktionen av fetter, lipider.

Blodfetterna består av två sorters kolesterol som bildas i din lever. Det finns det onda kolesterolet, LDL, som är det som orsakar åderförfettning och kan orsaka hjärt- och kärlsjukdomar, och så finns det goda kolesterolet, HDL, som transporterar bort de skadliga fetterna från blodkärlen.

Dessutom finns det triglycerider, som är ett fett som kommer från det du äter. Triglycerider kan också avlagras i dina blodkärl.

Av detta kan du förstå att det bästa är att ha en balans av blodfetter, där det finns så mycket av det goda kolesterolet att det hinner transportera bort de onda fetterna. Lipitor ser till att minska de onda fetterna, främst genom att hämma produktionen av det onda kolesterolet i din lever. Det minskar även halten av triglycerider, och gynnar faktiskt också det goda kolesterolet så att detta kan öka i mängd.

Då ska du inte ta Lipitor

Det finns några tillfällen då det INTE är lämpligt att du tar Lipitor. Om du känner igen något av nedanstående ska du inte ta denna medicin:

 • om du har någon muskelsjukdom
 • om du har en leversjukdom
 • om du dricker mycket alkohol

Om du är gravid, eller planerar att bli gravid ska du inte heller använda Lipitor.

Om du har allvarliga andningsbesvär ska du tala med din läkare innan du börjar använda medicinen, eftersom det kanske inte är lämpligt att du använder just detta läkemedel då.

Se upp med Lipitor

Det kan också finnas anledning för dig att SE UPP med detta läkemedel, även om det kan hända att du faktiskt kan använda det. Du bör alltid berätta för din läkare om nedanstående, så att läkaren kan avgöra om du kan ta Lipitor, eller om du bör använda någon annan medicin.

Tala alltid om för din läkare:

 • ifall du har problem med dina njurar
 • om du haft en stroke, eller om du har små fickor av vätska i din hjärna, som följd av tidigare stroke
 • om du haft oförklarliga smärtor i dina muskler, eller om någon i din familj haft det
 • om du tidigare fått muskelsmärtor av kolesterolsänkande mediciner
 • om du regelbundet dricker mycket alkohol
 • om du är över 70 år
 • om du haft en leversjukdom
 • om du lider av hypotyroidism

Stämmer något av detta in på dig kan Lipitor vara olämpligt för dig, så för att inte utsätta dig för onödiga risker måste du berätta det för din läkare.

Allvarliga biverkningar att se upp med

Som alla andra läkemedel kan också Lipitor ge dig biverkningar.

De biverkningar som kan förekomma är ungefär de samma hos alla statiner, och de sträcker sig från ganska lindriga till några få allvarliga biverkningar. De allra mest allvarliga är visserligen mycket sällsynta, men du bör få information om dem, inte minst för att du ska veta vad du ska göra om du drabbas av någon av dem. Du kan själv rapportera in biverkningar direkt till Pfizer.

Dessa symptom ska du vara mycket uppmärksam på:

 • svullnad i ansikte, läppar, tunga och/eller svalg, eventuellt med svårigheter att svälja eller andas. Detta är tecken på en allvarlig allergisk reaktion
 • svår fjällning och svullnad av huden, blåsor på huden, munnen, ögonen eller könsorgan, samt feber
 • hudutslag med rosa – röda fläckar, på fotsulor eller handflator, som kan brista
 • muskelsmärta, ömhet eller muskelsvaghet, kanske i samband med sjukdomskänsla eller feber. Kan vara tecken på en livshotande muskelnedbrytning som också kan leda till njursvikt

Skulle du känna av något av detta måste du OMEDELBART ta kontakt med din läkare, eller med sjukvården, och naturligtvis sluta ta din medicin.

Se även: Rosuvastatin biverkningar.

Se upp med blåmärken

Skulle du helt plötsligt upptäcka att du får oförklarliga blåmärken eller blödningar, kan det bero på att din lever påverkats av medicinen, och då ska du genast sluta ta Lipitor och kontakta din läkare.

Fördjupning: