Så fungerar Crestor

Crestor och läkemedlets verkningsmekanism.

Har du för höga halter av blodfetter, alltså om ditt kolesterolvärde är för högt, kommer du troligen att bli tillsagd att ändra din kost och försöka äta mat som inte ytterligare bidrar till de höga blodfettshalterna, och du kommer också att ordineras ökad motion. Att röra på sig är mycket viktigt, både då du har högt kolesterolvärde, och då du har högt blodtryck.

Många gånger går också dessa båda besvär hand i hand.

hyperkolesteromi

Olika typer av blodfetter

Det finns olika typer av fetter i ditt blod.

Vi säger vanligen att vi har för höga kolesterolvärden, men faktum är att det också finns olika former av kolesterol. Det finns tre typer; LDL-kolesterol, HDL-kolesterol och triglycerider.

LDL-kolesterol är det skadliga kolesterolet, och det är detta som gör att dina blodkärl kan proppas igen. Åderförkalkning kallades det förr, men den egentliga benämningen bör kanske vara åderförfettning.

HDL-kolesterolet är det goda kolesterolet som har en skyddande effekt.

Triglycerider bidrar också till förfettningen om de finns i höga halter.

Med för höga halter av det skadliga kolesterolet riskerar du att drabbas av problem som stroke, kärlkramp eller hjärtinfarkt, eftersom blodkärlen blir trängre och trängre när fetterna lagras i väggarna på blodkärlen.

Därför får du Crestor

Om inte bättre kostvanor och mer motion skulle hjälpa, om dina blodfetter inte sjunker av denna behandling, måste du antagligen behandlas med någon medicin som hjälper till att sänka nivåerna.

Du måste dock fortfarande tänka på vad du äter, och du får inte sätta dig i soffan bara för att du får en medicin. Medicinen är till för att hjälpa till med att normalisera halterna av blodfetter, inte för att behandla dem på egen hand.

Crestor är ett läkemedel som används just för att sänka halterna av det skadliga kolesterolet. Medicinen ingår i en grupp läkemedel som kallas statiner, och det verksamma ämnet i medicinen heter rosuvastatin.

Detta är ett av de vanligare läkemedlen i denna grupp och det är inte osannolikt att det är just Crestor du får mot dina besvär. Ett vanligt alternativt till Crestor är simvastatin.

Så fungerar Crestor

Kolesterol produceras i din kropp, men om du äter mat med ”fel” fett i får du också i dig kolesterol utifrån.

crestor funktion
Levern spelar en central roll vad gäller Crestors verkningsmekanism.

Äter du mat som tillför mycket kolesterol kommer halterna att bli för höga, och du hamnar i riskzonen för hjärt- och kärlsjukdomar.

Crestor påverkar bland annat levern och hjälper till att minska produktionen av det skadliga kolesterolet.

Samtidigt hjälper medlet också till med att i viss mån öka produktionen av det goda kolesterolet och bidrar därför till en gynnsammare balans av dina blodfetter. Om inte din läkare råder dig att sluta med medicinen bör du fortsätta att använda Crestor även efter att dina blodfettsnivåer blivit normala, eftersom medicinen då förebygger att det återigen bildas fetter som ansamlas på blodkärlsväggarna. Det tar cirka två veckor innan det syns någon effekt på dina kolesterolhalter, och efter ungefär en månad har du nått upp i maximal effekt.

Detta kommer du inte att känna, utan det konstateras genom de prover som din läkare tar. Få mer information om Crestor här >>.