Innan du tar Crestor

Har du fått medicinen Crestor för att sänka ditt kolesterolvärde är det några saker du kan behöva tänka på innan du tar din medicin.

Vissa saker kan vara bra att veta för att få bästa möjliga effekt av din medicin (se: Använding av Crestor >>), och det finns också saker du ska tänka på för att minska riskerna att drabbas av biverkningar (se: Crestor biverkningar >>).

Tänk på vad du äter

Det allra första du ska tänka på är att du ska fortsätta äta kolesterolfattig mat, och du får inte sluta motionera bara för att du får en medicin som ska minska halterna av skadligt kolesterol i ditt blod.

Medicinen ska hjälpa till att minska det onda kolesterolet, men du måste också själv bidra till minskningen genom att äta rätt och röra på dig. Se också: Så fungerar Crestor >>.

Mer frukt och grönt, och mindre fet mat hjälper dig att få bukt med de onda blodfetterna som hotar att sätta igen dina blodkärl.

Då ska du inte ta Crestor

Det finns några tillstånd som gör att du inte bör ta denna medicin.

Troligen har din läkare redan frågat om dessa saker innan du fick din medicin utskriven, men om doktorn inte frågade, eller om något ändrats så att du känner igen dig i något av nedanstående, ska du alltså inte ta Crestor, utan istället kontakta din läkare. Din läkare kan eventuellt skriva ut simvastatin istället.

Detta gäller om:

 • du har fått någon allergisk reaktion tidigare, av Crestor, eller något av de ämnen som ingår i medicinen
 • du har någon leversjukdom
 • du har allvarliga njurbesvär
 • du är gravid eller ammar
 • du äter medicinen ciklosporin (används exempelvis vid organtransplantation)
 • du har upprepad muskelvärk eller smärta i musklerna, utan att det finns någon förklaring till det

Om du blir gravid under tiden du behandlas med Crestor ska du sluta ta medicinen och kontakta din läkare.

Crestor och graviditet

Du ska försöka undvika att bli gravid under behandlingen genom att använda preventivmedel.

Se också: Innan du tar Crestor >>.

Ta inte Crestor 40mg

Den högsta dosen av Crestor är 40 mg. Denna höga dos kan vara farlig för dig i vissa fall (LmV).

Undvik att ta Crestor 40 mg:

 • om du har sköldkörtelproblem
 • om du har måttliga njurbesvär
 • om du har, eller tidigare har haft upprepad eller oförklarlig värk eller smärta i dina muskler
 • om du haft någon form av muskelsjukdom
 • om du har ärftlighet för muskelsjukdom
 • om du tidigare fått muskelvärk av kolesterolsänkande medicin
 • om du tar fibrater, som är en annan sorts medicin för att sänka kolesterolvärdet
 • om du regelbundet dricker mycket alkohol
 • om du är av asiatiskt ursprung

Stämmer något av detta in på dig ska du alltså inte ta den högsta dosen, däremot finns inget hinder för att du använder Crestor.

crestor 40 mg tabletter

Se också: Crestor varningar >>.

Då får du en lägre startdos

Det är alltid läkaren som beslutar vilken dos du ska ta av ett läkemedel och dosen avgörs båda av dina besvär och av ditt tillstånd i övrigt.

I vissa fall kan läkaren besluta att ge dig den lägsta startdosen, 5 mg, därför att det inte är säkert att ge en högre dos.

I dessa fall kan du få starta med lägsta dosen:

 • om du har måttliga njurproblem
 • om du tidigare haft muskelbesvär av kolesterolsänkande mediciner
 • om du är av asiatiskt ursprung
 • om du är över 70 år

Dosen kan höjas sedan om läkaren bedömer att du behöver det, men för säkerhets skull får du starta med en dos som inte kan vara skadlig för dig. Mer om Crestor här >>.