Kontakt

Du är såklart välkommen att kontakt oss om du har kommentarer eller feedback på den här webbplatsen om rosuvastatin och Crestor.

Vi är faktasammanställare, här samlar vi oberoende information och fakta kring de två läkemedlen rosuvastatin och Crestor (egentligen ett och samma).

Vi är inte forskare eller läkare, men akademiker och textförfattare. När vi skriver behöver vi såklart hela tiden inhämta kunskap från andra. Andra läkare, forskare och patienter. Vi läser vad andra mer lärda inom detta ämne har kommit fram till. Sammanställer kärnan av deras olika budskap och vill presentera en lättbegriplig bild på de olika aspekterna av detta ämne.

Det är viktigt att förstå, när du läser här, att dessa texter och informationen här grundar sig på dessa människors jobb, dessa människors forskning och vad dessa människor har skrivit. Dels vad gäller kunskap, dels vad det gäller tankegångar och ibland även rena formuleringar.

För den som läser är det viktigt att ha i åtanke att det alltid finns två sidor av samma mynt. Kanske finns det ingen absolut sanning utan helt enkelt olika åsikter. Här spelar oberoende forskare, kontra läkemedelsföretagen, en mycket viktig roll för att antingen verifiera eller förkasta ett belägg.

Kontaktinformation:

info@rosuvastatin.se

Med vänlig hälsning

Redaktionen

http://www.rosuvastatin.se

PS. Har du egen erfarenhet av rosuvastatin och vill dela med dig av dina upplevelser av detta läkemedel, då kan du antingen, det enklaste, lämna en kommentar här på webbplatsen (på sidan för egna erfarenheter), eller så kan du såklart skicka oss ett e-post och berätta för oss om din historia. Vi samlar på alla typer av erfarenheter och vill mycket gärna höra dina åsikter och erfarenheter av rosuvastatin och Crestor. Det spelar ingen roll huruvida dessa är positiva eller negativa, vi vill att alla ska ha chansen att höras och att få berätta om sina egna erfarenheter utan att någon annan ska filtrera vad som sägs om just statinen rosuvastatin.