Statiner och diabetes

Allt du behöver veta om statiner och diabetes.

Statiner är som du nog vet en grupp läkemedel som du kan få om du har för högt kolesterolvärde.

Det vill säga, om du har så höga värden av skadligt kolesterol att du därmed har en större risk att drabbas av sjukdomar som hjärtinfarkt, kärlkramp eller stroke.

I första hand får du försöka sänka halterna av farliga blodfetter genom att äta en kolesterolfattig kost, samt motionera regelbundet.

Beror på vad du äter

Höga kolesterolvärden är i de flesta fall resultatet av ett osunt leverne.

Om du inte rör på dig och dessutom äter mat som innehåller mycket av skadliga fetter kommer ditt kolesterolvärde att skjuta i höjden. De skadliga blodfetterna kan då sätta sig som avlagringar i dina blodkärl och orsaka höjd risk för hjärt- och kärlsjukdomar. En annan sjukdom som du riskerar att få av samma dåliga kostvanor och stillasittande liv är diabetes.

kostvanor vid diabetes

Om du skaffar dig en övervikt, och kanske också får högt blodtryck och högt kolesterolvärde på köpet löper du en betydande risk att utveckla diabetes.

Se också: Statiner och kolesterol >>.

Statiner – både plus och minus

Om det inte räcker med att du äter bra mat och motionerar regelbundet kommer du troligen att få en medicin som hjälper till att sänka dina kolesterolvärden.

Du måste dock fortfarande tänka på att äta kolesterolfattig kost, och fortsätta röra på dig regelbundet för att hjälpa medicinen att hålla nivåerna av skadliga blodfetter normala. Du får inte tro att medicinen ordnar allt och att du kan fortsätta äta dåligt och fylla på kolesterolförrådet utifrån. Som sagt ökar du också dina risker att drabbas av diabetes med en dålig livsföring.

kolesterolfattig kost vid diabetes

Statiner är de vanligaste och också de effektivaste läkemedlen när man vill sänka dina halter av kolesterol (2014-04-15).

Medicinen hämmar produktionen av det onda kolesterolet samt triglycerider i din lever, och den gynnar också det goda kolesterolets tillväxt, så att balansen av blodfetter blir bättre. Samtidigt som statinerna har denna positiva inverkan på dina blodfetter kan de dock också öka risken ytterligare för att du ska få diabetes.

Om du är överviktig och har högt blodtryck är risken ganska stor att du utvecklar diabetes.

Noggranna kontroller

Om du har diabetes, eller om din läkare bedömer att du är i riskzonen, kommer du att regelbundet få genomgå noggranna kontroller under behandlingen med statiner.

Detta för att din läkare ska kunna ha koll på varenda förändring som tyder på att du håller på att utveckla diabetes. Utveckling av diabetes till följd av medicinering med statiner finns som en av biverkningarna, även om det är en sällsynt biverkning. En annan biverkning som förekommer oftare (men fortfarande sällan) och som du bör känna till om du har diabetes är lägre blodsockernivå. Se också: Statiner och biverkningar >>.

Är du diabetiker ska du följa dina blodsockernivåer mycket noga, eftersom en minskning av blodsockernivån är en biverkning som förekommer hos fler än en av tusen, men färre än en av hundra som tar statiner.

En annan allvarlig biverkning, som dock inte är kopplad till diabetes är muskelvärk, se: Statiner och muskelvärk >>.