Statiner muskelvärk

Statiner kan ge muskelvärk, allvarliga muskelbiverkningar är dock mycket ovanliga.

Statiner är en grupp läkemedel som används för att sänka halten av skadliga blodfetter.

Om du har det som vi i vardagligt tal kallar högt kolesterolvärde, kommer du att först och främst få lägga om dina kostvanor, och också bli tillsagd att börja röra på dig regelbundet. I många fall räcker dessa åtgärder för att kolesterolvärdet ska återgå till det normala, men ibland hjälper det inte, och då måste man sätta in medicin. Se: Statiner och kolesterol >>.

muskelvärk av statiner

Sannolikheten är då stor att du får en medicin inom gruppen statiner, eftersom detta är de vanligaste läkemedlen mot höga halter av skadliga blodfetter.

För allmänt om biverkningar se: Statiner och biverkningar >>.

Statiner muskelvärk – muskelsmärtor av din medicin

Alla läkemedel kan ge biverkningar i olika form.

När du tar statiner är det inte helt osannolikt att du kan få lindriga muskelsmärtor. Detta kan göra att du kanske måste få en sänkt dos av din medicin, men det är inte något farligt.

Muskelvärk av ganska lindrig karaktär, och även lättare muskelsvaghet är en av de vanligaste biverkningarna av mediciner i denna läkemedelsgrupp, och de drabbar mellan 1 och 10 procent av alla som använder vissa av dessa läkemedel.

Har du diabetes? Se även: Statiner och diabetes >>.

Se upp med muskelsmärta!

En lindrig muskelvärk behöver du alltså inte oroa dig för, men om du skulle uppleva en oförklarlig muskelvärk, eller en ovanlig värk som du inte känner igen, och som dessutom håller i sig måste du genast sluta ta din medicin och kontakta din läkare, eller annan sjukvårdspersonal så fort som möjligt.

Känner du av muskelkramper och en högre grad av muskelsvaghet bör du också kontakta läkare.

Om du har, eller tidigare har haft någon muskelsjukdom, eller om du har ärftlighet för någon muskelsjukdom måste du berätta det för din läkare innan du börjar behandlingen med någon form av statiner.

En lindrig muskelvärk är dock som sagt en vanlig biverkning av dessa läkemedel så blir den inte värre behöver du inte vara orolig.

Det tråkiga är att värken, i synnerhet om du är äldre, kanske gör att du har svårare att komma ut på promenad, eller att röra på dig över huvud taget, och rörelse är ju också en viktig del av behandlingen av höga blodfettshalter.

Det finns farlig muskelvärk

Det finns faktiskt också fall där muskelvärken kan vara farlig.

statiner fibrater och muskelvärk

Detta är anledningen till att du ska sluta ta din medicin och kontakta läkaren om du känner av en ovanlig eller oförklarlig värk som dessutom håller i sig. Har du en svårare muskelvärk som är kvar efter några dagar och dessutom feber ska du självklart också kontakta din läkare. I sällsynta fall har det rapporterats om obehaglig muskelpåverkan, och i ytterst sällsynta fall har detta utvecklats till en muskelsjukdom som heter rhabdomyolys (wiki). Denna sjukdom innebär att muskelvävnaden löses upp, och det bildas då ämnen som kan ge upphov till njursvikt, vilket kan bli ett livshotande tillstånd.

Detta är dock mycket sällsynt.

Risken att drabbas är mycket liten, och det är i så fall en något ökad risk om du samtidigt behandlas också med vissa andra kolesterolsänkande mediciner, som till exempel fibrater. Mer om statiner här >>.