Crestor biverkningar

Är du orolig för över att drabbas av Crestor biverkningar?

Biverkningar kan du få av alla läkemedel, och det är något som ofta väcker oro.

Du kanske till och med funderar på om du ska våga ta din medicin när du hör talas om alla biverkningar du kan få av den. Då måste du dock för det första förstå att du för det första inte kommer att få alla biverkningarna som finns hos ett läkemedel, och det troligaste kanske till och med är att du inte känner av någon biverkning alls. För det andra så väger medicinens positiva effekter upp de biverkningar du kan få i de allra flesta fall (fast INTE alla, see nedan). Se också: Crestor och alkohol >>.

crestor biverkningar muskler

Din läkare känner naturligtvis till vilka biverkningar ett läkemedel kan orsaka, och han eller hon väger detta mot den nytta den aktuella medicinen ger.

För minsta risk att drabbas av biverkningar se: Användning av Crestor >>.

Muskelbesvär en vanlig Crestor biverkning

En relativt vanlig biverkning av Crestor, troligen den biverkning du hört mest om, är att du kan få muskelvärk.

Du kan också känna en svaghet i musklerna, eller få rejäla smärtor.

Muskelbesvären spänner över ett ganska brett spektra. Det vanligaste är muskelvärk som inte är så svår, och det är inte osannolikt att du drabbas av denna lindriga muskelvärk. Det är fler än en av hundra, men färre än en av tio som drabbas av sådan muskelvärk.

Mycket mer sällsynt, men desto mer viktigt att du känner till, är att muskelbesvären kan utvecklas till den mycket farliga sjukdomen rhabdomnyolys. Detta innebär att musklerna löses upp och det bildas då ämnen som påverkar dina njurar, så att du kan få njursvikt. Detta är ett livshotande tillstånd, så om du drabbas av oförklarliga muskelsmärtor som inte går över, eller om du känner en svårare muskelsvaghet, kanske tillsammans med feber eller sjukdomskänsla, ska du omedelbart sluta med medicinen och kontakta din läkare eller ditt sjukhus.

Vidare läsning: Så fungerar Crestor >>.

Vanligaste biverkningarna av Crestor – topp 7 listan

Det finns några biverkningar som det är större sannolikhet att du drabbas av än andra när du tar Crestor.

Dessa räknas till vanliga biverkningar och drabbar fler än en av hundra, men färre än en av tio patienter som tar Crestor.

Dessa är:

 1. magsmärtor
 2. förstoppning
 3. illamående
 4. muskelvärk
 5. kraftlöshet
 6. huvudvärk
 7. yrsel

Detta är alltså de biverkningar det är troligast att du råkar ut för, om du över huvud taget får några biverkningar av din medicin.

Några andra biverkningar som också är ganska vanliga är att du kan få ökad halt av protein i din urin, vilket brukar gå tillbaka när du slutar med medicinen. Du kan också få diabetes av din medicin. Störst risk att utveckla diabetes har du om du utöver dina höga kolesterolvärden också har högt blodtryck och är överviktig.

För att undvika många allvarliga biverkningar läs: Innan du tar Crestor >>.

Se upp med detta!

Det finns också några få, sällsynta biverkningar som dessvärre är mycket allvarliga, och som du därför måste vara på din vakt om du råkar ut för.

Om du drabbas av något av nedanstående symptom måste du OMEDELBART SLUTA ta din medicin och kontakta din läkare eller närmaste sjukhus:

 • om du får oförklarliga muskelsmärtor, och som sitter i längre än du förväntar. Risken finns att du kan ha drabbats av den allvarliga sjukdomen rhabdomnyolys
 • om du får en allergisk reaktion med svullnad av ansikte, läppar, tunga eller svalg, vilket också kan göra att du får svårt att svälja
 • om du får svårt att andas, med eller utan ovan beskriven svullnad
 • om du får kraftig klåda, med upphöjda knölar i huden

Detta är mycket allvarliga biverkningar (men också mycket ovanliga) som du måste känna till så att du kan agera på rätt sätt om du skulle drabbas.

Se även: Crestor varningar >>.

Hudutslag mindre vanliga

Några mindre vanliga biverkningar som drabbar fler än en av tusen, men färre än en av hundra, är olika hudproblem.

Du kan få:

 • klåda
 • hudutslag
 • andra hudreaktioner

Crestor biverkningar som förekommer MYCKET sällan

Färre än en person av 10000 drabbas av dessa sällsynta biverkningar (alltså EXTREMT sällsynta):

 • gulsot
 • hepatit
 • ledvärk
 • minnesförlust
 • blod i urinen
 • skador på nerver i ben och armar
 • förstoring av bröstkörteln hos män

Alla biverkningar som över huvud taget rapporteras hos ett läkemedel finns med i listan, och detta är de mest sällsynta av de som kan kategoriseras. Ytterligare biverkningar har rapporterats i enstaka fall, men de är så sällsynta att man inte kan tala om någon siffra i frekvensen.

crestor biverkningsrapport

Om du råkar ut för några crestor biverkningar som inte finns angiven kan du rapportera detta på läkemedelsverkets hemsida, direkt till AstraZeneca  eller tala med läkaren eller apotekets personal, klicka här för att läsa mer om Crestor >>.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *