Pravastatin – ett alternativ

Om du har så höga halter av skadliga blodfetter, eller högt kolesterolvärde, som vi vanligen säger, att du måste ta en medicin för att sänka halterna, då kan Pravastatin vara ett alternativ till de vanligare Simvastatin, Crestor eller Zocord.

Pravastatin hör till samma grupp av läkemedel som dessa, en grupp som kallas statiner.

Statiner är de absolut vanligaste läkemedlen mot höga blodfettshalter, så det är troligt att det är en medicin ur denna grupp du får.

Dessa är också de läkemedel som har bäst effekt på blodfettsnivåerna.

Vad är Pravastatin?

Pravastatin är alltså ett läkemedel som hjälper till att sänka halterna av skadliga blodfetter, och också öka mängden av det goda kolesterolet i ditt blod.

pravastatin pv40 actavis

I första hand ska du alltid försöka normalisera nivåerna genom att äta en kolesterolfattig kost, med mycket grönsaker och frukt, och minska på fettet, och också se till att regelbundet röra på dig. Dessa saker är de viktigaste i kampen om att sänka kolesterolvärdet, men det är inte alltid dessa förändringar är tillräckliga.

Höga halter av blodfetter är ofta ärftligt, och då kanske det inte hjälper att du enbart ändrar dina vanor, utan du måste också ta en medicin för att få önskad effekt.

Pravastatin påverkar enzymer i din lever, så att produktionen av det onda kolesterolet i levern minskar, och därmed ökar också det goda kolesterolet något.

I din kropp har du också triglycerider, som är en sorts blodfett som du får i dig genom maten.

Triglyceriderna har samma skadliga verkan som det onda kolesterolet, det vill säga de sätter sig som avlagringar i dina blodkärl och orsakar därför åderförfettning (det som förr slarvigt kallades åderförkalkning). Eftersom Pravastatin minskar de skadliga blodfetterna och ökar produktionen av det goda kolesterolet får du en hälsosammare balans, och risken för hjärt- och kärlsjukdomar minskar.

Det aktiva ämnet i Pravastatin heter också Pravastatin.

4 tillfällen då ska du avstå från Pravastatin

Alla mediciner är så klart bra för något.

pravastatin graviditet

De har effekt och kan avhjälpa eller lindra olika besvär, vilket du naturligtvis har stor nytta av. MEN, det finns också tillfällen när ett läkemedel, t.ex. en statin,  kan göra större skada än nytta, och då bör du inte ta det läkemedlet.

När det gäller Pravastatin, är det följande tillstånd som gör att du inte ska ta medicinen:

 1. om du är allergisk mot Pravastatin eller något av de hjälpämnen som ingår i medicinen
 2. om du är gravid, eller planerar att bli gravid
 3. om du ammar
 4. om du har leverbesvär

Stämmer något av ovanstående in på dig ska du inte ta Pravastatin, utan istället prata med din läkare, så att denne kan ta fram en medicin som är lämplig för dig. Andra alternativ kan till exempel vara simvastatin, Crestor/rosuvastatin och Lipitor.

Var försiktig med Pravastatin

Vid de ovan nämnda tillfällena ska du INTE ta medicinen alls. Det finns andra tillfällen då du kanske kan använda Pravastatin, men då du innan du tar din medicin måste rådgöra med din läkare.

Detta gäller om du:

 • om du dricker mycket alkohol, eller om du haft någon leversjukdom
 • om du har något besvär med dina njurar
 • om du har problem med sköldkörteln
 • om du är äldre än 70 år
 • om du, eller någon nära anhörig, har en ärftlig muskelsjukdom
 • om du haft muskelbesvär vid tidigare användning av statiner
 • om du får oförklarlig muskelvärk, eller om dina muskler blir ömma, eller om dina muskler blir svaga
 • om du haft en sjukdom som kallas myopati
 • om du har kraftigt nedsatt lungfunktion

Om detta är något du känner igen, ska du ALLTID tala med din läkare.

Myopati är en sjukdom som ger muskelvärk, ömmande muskler och en nedsatt styrka i musklerna.

Om du haft denna sjukdom, eller om det kan misstänkas att du löper risk att drabbas kan läkaren ta ett blodprov där musklernas status kontrolleras både innan du tar medicinen och under behandlingen, för att se att ingenting händer i dina muskler.

Tar du andra läkemedel?

Det är alltid viktigt att du berättar för din läkare om du tar andra mediciner.

pravastatin och andra läkemedel

Risken att du drabbas av muskelbesvär av Pravastatin ökar om du tar vissa andra läkemedel samtidigt. Om du tar andra läkemedel mot högt kolesterolvärde, mediciner i gruppen fibrater, ska du alltid berätta det, eftersom dessa kan öka risken för muskelbesvär.

Det finns också andra läkemedel som interagerar med Pravastatin. Bland annat kan vissa typer av antibiotika kan påverka effekterna av din medicin.

Biverkningar som för andra statiner

De biverkningar du kan få av Pravastatin är de samma som du kan få av andra statiner. Du kan läsa mer om dem och statiner på sidan om statiner.

Kom bara ihåg att inte alla får några biverkningar. Du kan drabbas av någon, men det mest troliga är att du kan ta din medicin under flera år utan att få några biverkningar alls av pravastatin.

Ref: