Rosuvastatin

Här läser du om rosuvastatin – en hjälp mot dina skadliga blodfetter.

Rosuvastatin är den verksamma substansen i flera mediciner med namnet Crestor. De ingår i en grupp läkemedel som kallas statiner, och som du kan använda för att sänka ditt kolesterolvärde, när det är så högt att det innebära en risk.

För att du ska kunna känna dig trygg med din medicin är det bra om du känner till så mycket som möjligt om den, och här får du all den information du behöver.

Du får veta hur du ska använda din medicin, vilka biverkningar du kan drabbas av och hur du, i möjligaste mån, ska kunna undvika dem.

Kan Rosuvastatin hjälpa dig? Eller inte?

När du har höga halter av kolesterol kan dessa sätta sig fast i dina blodkärl och täppa till dem, så att risken att du får en hjärtinfarkt eller en stroke ökar.

rosuvastatin och hjärtinfarkt

Rosuvastatin påverkar produktionen av kolesterol i din lever och sänker dina värden. Hur detta går till och hur kolesterol kan skada dig kan du läsa om på sidan om triglycerider och även på sidan om statiner.

Vad är triglycerider? Kolesterol?

Ibland kan du höra att man mäter triglyceridhalten i blodet.

Vad är då detta? Triglycerider är också en form av blodfett, men det är av en annan typ än kolesterol.

Triglycerider får du i dig via maten, och de lagras i fettvävnaden. Läs mer om dessa fetter på sidan om Triglycerider.

Att tänka på då du använder rosuvastatin – 2 varningar.

Det finns en del som kan vara bra att tänka på innan du tar din första tablett rosuvastatin.

Exempelvis finns det vissa sjukdomstillstånd som gör att du inte bör ta detta läkemedel.

Om du har något av dessa två problem, ska du INTE använda rosuvastatin (eller andra statiner):

  • om du har allvarliga njurproblem
  • om du har allvarliga leversjukdom

Du kan läsa utförligt om vad du bör veta innan du tar medicinen, och också andra varningar på sidan om statiner.

Biverkningar av rosuvastatin – vad ska du se upp med?

Rosuvastatin kan ge en del biverkningar, varav en del biverkningar är ganska vanliga medan andra är mycket sällsynta.

Det finns också lindriga biverkningar, och några få som kan vara riktigt allvarliga. I allra värsta fall kan du drabbas av biverkningar som är livshotande, som till exempel en sjukdom som upplöser dina muskler och leder till njursvikt. Eftersom detta är en mycket allvarlig biverkning är det viktigt att du läser all information du kan få, och du kan då också titta på sidan om statiner och muskelvärk, där denna sjukdom också beskrivs.

Du hittar också detaljerad information om alla andra typer av biverkningarna som statiner kan ge på sidorna om statiner.

Läs mer på: Rosuvastatin biverkningar; symptom du ska ge akt på, och vad du ska göra om du drabbas >>.

Har du muskelvärk? Se upp!

Muskelvärk är en ganska vanligt förekommande biverkning när du tar rosuvastatin och andra statiner.

Att du har värk i dina muskler behöver inte betyda att du drabbats av den allvarliga biverkningen, som heter rhabdomolys. Det kan röra sig om helt vanliga biverkningar som inte alls är farliga. Därför ska du läsa på sidan om statiner och muskelvärk för att lära dig om skillnaden mellan ofarlig muskelvärk, och den oförklarliga eller upprepade muskelsmärta, som kan vara ett tecken på muskelupplösning.

Ju mer du vet, desto säkrare kan du känna dig, och du behöver inte gå omkring och oroa dig i onödan.

Du vet väl också att du kan fråga på apoteket om du är osäker på något som har med din medicin att göra?

Har du diabetes?

Har du diabetes bör du veta att rosuvastatin kan ge förändringar i dina blodsockernivåer.

Det är därför viktigt att du följer ditt blodsocker noggrant genom regelbundna kontroller. Det finns också en viss risk att du drabbas av diabetes när du behandlas med rosuvastatin. Denna risk är större om du har högt blodtryck, och väger lite för mycket. Detta tillsammans med dina höga blodfettshalter utgör en stor risk för att utveckla diabetes.

Allt detta och annat som rör diabetes och statiner kan du läsa om på sidan om statiner.

Kan du bli impotent?

Har du hört att man blir impotent av statiner? Kanske du är orolig att börja använda rosuvastatin av den anledningen?

Läs på sidan om statiner och impotens, så får du den information du behöver i denna fråga.

Byter apoteket eller din läkare ut din medicin? Crestor, Lipitor, pravastatin och simvastatin

Du vet nog att det är så att du inte alltid får just den medicin din läkare skrivit ut.

Ofta byter apoteket ut medicinen, för att en annan medicin är billigare, eller att det helt enkelt är ett annat läkemedel som gäller för tillfället.

Ibland kan din läkare behöva byta ut ditt läkemedel för att uppnå önskad effekt. Ett byte av läkemedel kan också föranledas av att du helt enkelt inte tål det aktuella läkemedlet. Din läkare kan därför behöva skriva ut ett nytt läkemedel till dig.

Kanske du istället för rosuvastatin och Crestor får ett läkemedel som heter Simvastatin?

I så fall kan du få information om vad som skiljer dessa åt, och vilka likheter de har på sidan om rosuvastatin vs simvastatin >>.

Ytterligare två alternativ andra alternativ till rosuvastatin är Lipitor och pravastatin.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *