Statiner biverkningar

Statiner biverkningar – topp 5 listan (se nedan), när du ska se upp och den allvarligaste – muskelnedbrytning.

När du behandlas med en medicin som tillhör gruppen statiner finns det en rad biverkningar du löper en viss risk att drabbas av.

Här kan du få reda på allt du behöver veta när du ska ta en statin. Det kan vara bra att känna till vilka biverkningar som kan dyka upp, men du ska också veta att du inte behöver drabbas alls. De flesta biverkningar av statiner är ovanliga, och det kan med andra ord hända att du tar statiner under lång tid utan att känna något alls.

statiner och leverbiverkningar

För att du inte ska oroa dig i onödan och för att du ska veta vad som händer om du känner av någon oönskad effekt kan du här läsa om de biverkningar som finns rapporterade.

För bättre förståelse se statiner och kolesterol >>.

Statiner biverkningar du måste se upp med

Det finns några få biverkningar av statiner som du måste känna till, så att du snabbt kan vidta nödvändiga åtgärder om du mot förmodan skulle drabbas.

Om du drabbas av svullnad av ansikte, läppar, tunga / svalg och får svårt att svälja, eller att andas kan du ha drabbats av en ALLVARLIG allergisk reaktion (anafylaktisk reaktion), och ska OMEDELBART kontakta läkare eller sjukhus, och naturligtvis också SLUTA att ta din medicin.

Du ska även sluta att ta medicinen och kontakta läkare utan dröjsmål om du får konstiga hudreaktioner som hudutslag med rosa fläckar, framför allt på handflator eller fotsulor, som kan spricka. Samma sak gäller om din hud svullnar eller fjällar svårt, eller om du får blåsor på huden, i ögonen, i munnen eller på könsorgan, och om du då också har feber.

Om du skulle få ont i musklerna, smärta eller ömhet, eller om du känner en muskelsvaghet, och i synnerhet om du i samband med detta känner dig dålig eller har hög feber ska du också avbryta behandlingen. Du kan då eventuellt ha drabbats av en mycket ovanlig åkomma av muskelnedbrytning som kan vara direkt livshotande och kan orsaka njursvikt. Ta då omedelbart kontakt med sjukhus eller din läkare, och sluta ta medicinen omgående!

Om du upptäcker att du får blåmärken eller blödningar som du inte vet orsaken till kan din lever ha påverkats av medicinen, och då ska du också kontakta din läkare.

Statiner ska inte användas av gravida kvinnor eller kvinnor som planerar att bli gravida.

statiner och graviditet

De vanligaste biverkningarna av statiner – topp 5

Det finns inte så många vanliga biverkningar du kan få när du tar statiner, men det beror också lite på vilket läkemedel i gruppen du har fått.

Har du till exempel fått en medicin som heter Simvastatin finns det inga biverkningar alls som räknas som vanliga. Har du denna medicin är risken att få sömnbesvär den som du löper störst risk att råka ut för.

Andra statiner, som bland annat Atorvastatin har några fler relativt vanliga biverkningar.

Statiner biverkningar, de vanligaste (generellt) är:

  1. magbesvär, som illamående eller förstoppning
  2. huvudvärk
  3. muskelvärk eller ledvärk
  4. kraftlöshet
  5. yrsel

Dessa biverkningar kan förekomma hos fler än en av hundra, men det varierar mycket beroende på vilket läkemedel du använder.

Se också: statiner och impotens >>.

Muskelpåverkan de mest kända biverkningarna

Att du kan få problem med dina muskler när du använder statiner känner du säkert till.

Det har varit ganska mycket fokus på dessa biverkningar i media senaste tiden. Det väcker mycket uppmärksamhet och det är ganska naturligt eftersom muskelbesvären spänner över ett brett spektrum.

Du kan få allt från lindrig muskelvärk till ett livshotande tillstånd med muskelupplösning.

Muskelvärk till följd av statinbehandling är dock ganska vanligt, så om du bara får lätt muskelvärk behöver du inte vara orolig. Du är inte ensam om dessa besvär. Är du orolig kan du prata med din läkare, så kan du få veta när det finns anledning till oro. Känner du däremot av muskelvärk eller smärtor av ett ovanligare slag, och som inte vill ge med sig bör du kontakta läkare för att utesluta att det är något allvarligt.

Mer om statiner och muskelvärk >>.

Du kan drabbas av diabetes

Om du tar statiner har du förhöjda kolesterolvärden, och detta kan orsaka sjukdomar som hjärtinfarkt eller hjärnblödning.

Det är av den anledningen du får din medicin, för att sänka halterna och därmed minska riskerna för allvarliga sjukdomar. Ditt höga kolesterolvärde kan också vara en bidragande orsak till att du får diabetes.

Om du samtidigt har högt blodtryck och väger för mycket riskerar du att få diabetes. Denna risk ökar då du tar statiner. Utvecklande av diabetes är en biverkning av dessa läkemedel som är ganska sällsynt. Du löper alltså även större risk att drabbas av denna biverkning om du är överviktig och också har ett högt blodtryck. Mer om statiner och diabeter >>.

Om du redan har diabetes, eller om du bedöms vara i riskzonen för att få det, kommer din läkare att övervaka dig noga med regelbundna provtagningar under hela behandlingstiden.

Slut på texten om statiner biverkningar, andra aspekter av statiner, klicka här för att läsa mer >>.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *