Crestor och alkohol

Allt du behöver veta om Crestor och alkohol (se även Crestor biverkningar).

Crestor är ett läkemedel som du fått för att sänka dina blodfettshalter, alkohol kan delvis motverka effekten av din behandling (interaktion).

Troligen har du först fått ändra kostvanor, och börja äta mat som inte höjer nivåerna av kolesterol, samt börja röra på dig regelbundet för att på så sätt försöka få bukt med problemet. Om inte detta hjälpte har du ordinerats en medicin som utöver de ändrade livsvanorna ska hjälpa dig att komma ner på normala nivåer av blodfetter.

crestor och alkohol

Höga halter av skadligt kolesterol gör att du riskerar att drabbas av olika hjärt – och kärlsjukdomar, som kan innebära fara för ditt liv.

Det är alltså viktigt att försöka få ordning på blodfetterna.

Dricker du mycket alkohol?

Om du regelbundet dricker mycket alkohol måste du vara försiktig med detta läkemedel.

Berätta för din läkare om du har problem med din alkoholkonsumtion, eftersom det inte är lämpligt att du får Crestor i starkare dos då.

Crestor 40 mg bör du i alla fall undvika om du ofta dricker stora mängder alkohol.

Se också: Använding av Crestor >>.

Ta inte Crestor

Om du har någon leversjukdom eller om du har allvarligare njurproblem, ska du inte använda Crestor alls.

Det är viktigt att du, om du känner till att du har något av ovanstående besvär, informerar din läkare om detta eftersom det då inte är lämpligt alls att du tar denna medicin.

Idag har vi ju inte en och samma läkare som har hand om alla våra sjukdomar och besvär, utan ofta träffar du en ny läkare varje gång du besöker sjukvården. Därför känner inte doktorn till alla dina problem och sjukdomar även om du sökt för dem tidigare. Det är helt enkelt upp till var och en att berätta för läkaren om sådant som kan vara relevant.

Leversjukdom och njurproblem är ju sådana besvär som du bland annat kan få om du ofta dricker mycket alkohol, därför kan man ge en extra varning för Crestor till personer som ofta dricker alkohol. Se även: Crestor varningar >>.

Naturligtvis kan du också ha njur- eller leverproblem utan att missbruka alkohol, men om du dricker lite för mycket är det inte helt osannolikt att du kan ha sådana besvär. Om du vet med dig att du dricker mer alkohol än du borde bör du tala om det för din läkare när du ska behandlas med Crestor. Inte för att han ska bedöma din risk för missbruk eller liknande, utan för att läkaren ska kunna vara vaksam på om du har några av de besvär som kan göra det olämpligt att du tar Crestor, eller att dosen måste anpassas efter dina problem.

Däremot påverkar inte Crestor effekten av alkohol som vissa andra läkemedel kan göra.

Läs också: Innan du tar Crestor >>.

Alkohol höjer kolesterolet

En annan anledning att inte dricka alltför mycket alkohol är att man vet att alkoholen i sig är en starkt bidragande orsak till höga halter av skadliga blodfetter.

alkohol ett glas vin

När du lägger om din kost till en mer kolesterolsnål diet finns det också skäl i att titta på alkoholkonsumtionen.

Brukar du vanligtvis dricka ganska mycket kan du sänka dina blodfettsnivåer genom att minska på alkoholintaget.

Däremot kan små mängder av alkohol ge en viss skyddande effekt, så du behöver alltså inte sluta dricka alkohol om du har högt kolesterolvärde, se bara till att hålla konsumtionen på en måttlig nivå. Få mer info om Crestor här >>.