Crestor

Crestor kan hjälpa dig att undvika hjärtinfarkt eller andra allvarliga sjukdomar som kan orsakas av att kolesterol sätter sig och täpper till dina blodkärl.

För att få en så trygg användning som möjligt av din medicin, och i möjligaste mån slippa obehagliga biverkningar kan du här läsa allt du behöver veta inför din medicinering. Få information om Crestor biverkningar här >>.

Crestor är en medicin som du måste ha recept för att köpa, och din läkare bedömer dina risker och sätter doseringen efter det. Medicinen ingår ibland i högkostnadsskyddet. Fråga din doktor, eller apotekspersonalen vad som gäller för tillfället.

crestor_tabletterNågot du bör veta om din medicin

För att få en så säker användning, och så bra effekt som möjligt, kan det vara bra att få lite information om Crestor.

Se också: Användning av Crestor >>.

Några viktiga fakta om din medicin är:

  • du får Crestor för att minska halten av skadliga blodfetter
  • den aktiva substansen heter rosuvastatin
  • en ganska vanlig biverkning är muskelbesvä
  • medicinen finns i styrkorna 5, 10, 20 och 40 mg

Hur Crestor kan sänka ditt onda kolesterol kan du läsa om på Crestor verkningsmekanism (så fungerar det). Där får du en förklaring på både vad kolesterol är, och hur din medicin kan sänka höga halter av detta blodfett.

crestor absoption
Crestor administreras oralt. Läkemedlet i form av tabletter eller kapsla sväljs och passerar ner till mag- tarmkanalen. Tabletterna med Crestor bryts sedan ner, antingen i magsäcken eller i tarmarna och absorberas på samma sätt som föda.

Varningar

Det finns en del du ska SE UPP med då du använder detta läkemedel.

En medicin ska ju påverka dig positivt, och göra dig frisk.

MEN, det finns vissa specifika tillstånd då den istället kan bli en fara. Crestor ska du till exempel INTE använda om du har någon leversjukdom, eller om du har oförklarlig muskelvärk.

Det finns också vissa mediciner som inte passar så bra ihop med Crestor.

Du kan få all information om sådant du ska vara uppmärksam på, och vad du ska se upp med då du tar dina tabletter på sidan om varningar. Du kan också på sidan Crestor alkohol >> se hur du ska se på användande av alkohol under tiden du behandlas med Crestor.

Mer om varningar: Crestor varningar >>.

Crestor biverkningar

Biverkningar är kanske det du är mest orolig för då du ska börja med en ny medicin, och det finns biverkningar som du har anledning att vara bekymrad över.

Men, om du känner till dem och har koll på vilka symptom du ska se upp med behöver du inte oroa dig i onödan. Då vet du hur du ska agera om du skulle känna av dem.

Troligast är ändå att du inte kommer att drabbas av de allvarliga biverkningarna, som till exempel muskelnedbrytning, vilket faktiskt kan bli ett livshotande tillstånd.

Biverkningar av Crestor är INTE så vanliga, men de vanligaste är att du kan få besvär med magen eller att du får huvudvärk.

Klicka här för hela listan av crestor biverkningar och hur vanliga de är.

Innan du tar Crestor

Det finns förstås några saker att tänka på innan du tar din medicin.

Vissa tillstånd innebär, som nämnts, att det inte är lämpligt att du använder Crestor. Du kan läsa om vad det gäller på sidan Innan du tar Crestor >>. Där ser du också andra saker du ska tänka på, som till exempel att du inte ska återgå till gamla dåliga vanor när du börjar medicinera.

Det du stoppar i dig spelar lika stor roll även om du får en medicin som ska hjälpa till att sänka ditt kolesterolvärde.

Crestor eller andra statiner?

Har du ett högt kolesterolvärde kan detta göra att du löper ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar.

SPECIELLT om du har en ärftlighet för detta är risken stor.

Naturligtvis vill du därför ha ned halten av de skadliga fetterna så snabbt som möjligt. Statiner är en grupp läkemedel som oftast används för detta ändamål. De är de vanligaste och också de mest effektiva av kolesterolsänkande mediciner.

Crestor ingår i gruppen statiner, men det är långt ifrån den enda medicinen i denna grupp. Varför har du fått just dessa tabletter, och vilken medicin kunde du fått istället? En av de vanligaste av andra statiner heter Simvastatin, och du kan läsa om likheter och skillnader på sidan Crestor vs Simvastatin >>.

Visserligen är det ju din läkare som avgör vilken medicin du får, men det kan vara intressant att få veta lite om de olika medicinerna. Ibland byts ju också den medicn du fått förskriven ut när du kommer till apoteket, och då kan det mycket väl vara Simvastatin du får även om det står Crestor på ditt recept.