Crestor varningar

Crestor är en medicin som du får om dina blodfetter har en skadligt hög nivå.

Du kan först och främst försöka komma till rätta med problemen genom att ändra kostvanor och motionsvanor och se till att leva sundare, men om dessa åtgärder för att rätta till nivån av skadliga blodfetter inte hjälper kan du bli tvungen att även ta en medicin. Observera att det står även!

Du måste alltså fortsätta äta bra mat och motionera även då du tar medicin mot dina höga kolesterolvärden.

 

Vissa läkemedel ska inte kombineras med Crestor, bland annat ciklosporin, ritonavir, lopinavir.
Vissa läkemedel ska inte kombineras med Crestor, bland annat ciklosporin, ritonavir, lopinavir (ref.)

Se upp!

Om du tidigare har fått en allergisk reaktion på någon medicin mot höga kolesterolvärden som innehåller statiner bör du vara försiktig.

Du bör också undvika att ta Crestor om du:

 • är gravid
 • ammar
 • har allvarliga njurproblem
 • har någon leversjukdom
 • du tar ciklosporin (ett läkemedel som används vid organtransplantation bland annat)
 • om du får oförklarlig muskelvärk, eller muskelvärk som återkommer

Har du något av ovanstående symptom ska du tala med din läkare innan du använder Crestor.

Detta gäller oavsett vilken dos av Crestor du ordinerats.

Om du har fått den starkaste dosen av Crestor, det vill säga Crestor 40 mg, måste du vara ännu mer försiktig.

Denna dos av medicinen ska du inte ta i följande fall:

 • då du har sköldkörtelproblem
 • om du har njurproblem, även måttliga sådana
 • om du regelbundet dricker mycket alkohol
 • om du tar kolesterolsänkande preparat av typen fibrater
 • om du är av asiatiskt ursprung
 • om du har, eller har haft en oförklarlig muskelvärk, eller värk som återkommer
 • om du har haft någon muskelsjukdom
 • om du har ärftlighet för muskelsjukdom
 • om du har fått ont i musklerna då du tidigare behandlats med kolesterolsänkande medel

Är du osäker på om du kan räkna in några av dina besvär i ovanstående ska du tala med din läkare.

För att minska din risk att drabbas av biverkningar följ användningsanvisning av Crestor.

Andra anledningar att vara vaksam

Även om du inte känner igen dig i något av ovanstående kan det finnas anledning att vara försiktig då det gäller Crestor.

Om du använder något läkemedel mot HIV, som till exempel ritonavir eller lopinavir, om du är över 70 år eller under 18 år eller om du lider av allvarlig andningssvikt bör du inte ta den starkaste dosen Crestor 40 mg.

Du ska också tala med din läkare innan du börjar din behandling, oavsett dos, eftersom detta räknas som risktillstånd.

Läs om vad du ska veta innan du tar Crestor här.

Risker med medicineringen

Om du är överviktig och har högt blodtryck och samtidigt har höga nivåer av blodfetter och blodsocker, löper du en stor risk att utveckla diabetes under din medicinering.

Du måste då genomgå noggranna kontroller under tiden du tar medicinen.

Läs mer om hur Crestor fungerar här.

Biverkningar att se upp med

Alla mediciner medför risk att drabbas av biverkningar.

Du kan också få en rad olika biverkningar när du tar Crestor, även om du inte behöver känna av några alls. Alla som tar ett läkemedel får inte biverkningar, och frekvensen på olika oönskade effekter varierar mycket. Mer information angående biverkingar av Crestor här.

Det finns några biverkningar av Crestor, som visserligen är sällsynta, men som du ändå bör varnas för eftersom de kräver att du omedelbart slutar ta din medicin, samt kontaktar läkare eller sjukhus snabbt om du känner av dem. Du kan behöva ett annat läkemedel till exempel simvastatin.

Om du:

 • sväller upp i ansikte, läppar, tunga eller svalg, och får svårt att svälja
 • om du får svårt att andas, med eller utan ovan nämnda svullnad
 • om du får svår klåda, tillsammans med upphöjda knölar i huden

Dessa symptom tyder på att du har drabbats av en allvarlig allergisk reaktion, och den kräver omedelbar läkarvård.

Detsamma gäller om du får ont i dina muskler på ett sätt som du inte känner igen eller kan förklara.

Du ska då sluta ta medicinen och kontakta din läkare. Det finns personer som drabbats av obehagliga muskelpåverkningar, och det finns också, visserligen i mycket sällsynta fall, de som drabbats av en muskelsjukdom som kallas rhabdomyolys. Denna sjukdom innebär ett sönderfall av musklerna, och det i sin tur utsöndrar ämnen i kroppen som kan ge njursvikt.

Det kan då i sällsynta fall utvecklas till ett livshotande tillstånd. Mer om Crestor hittar du här >>.