Dosering

Dosering av Crestor ska ske enligt föreskrift från din läkare.

Din dos är speciellt anpassad för dina behov, dessutom kan din läkare behöva justera din dos vartefter din behandling framskrider.

Normalt ska du börja med en mindre dos (en så kallad startdos). Denna startdos brukar ligga någonstans mellan 5 och 10 mg för vuxna.

Anledning till att ge dig en mindre initial dos är att minimera din risk att drabbas av onödiga biverkningar av Crestor. Din läkare avgör exakt vad startdosen skall vara baserade på ditt aktuella hälsotillstånd.

Se även: Innan du tar Crestor >>.

Efter anpassning till läkemedlet kan dosen gradvis öka. Normalt hamnar den slutliga ”permanenta” dosen någonstans emellan 10 och 40 mg. 40 mg är den absolut högsta dosen som skall administreras. Detta skall bara göras i särskilda fall då nyttan av detta anses överstiga riskerna för allvarliga biverkningar.

crestor dosering ok

Missar du vid något tillfälle att ta dina Crestor tabletter gå effekten av läkemedlet tillfälligt ner. Det betyder dock inte att du ska ta extra tabletter för att kompensera. Ta nästa tablett som vanligt vid samma tidpunkt som du brukar. Dina nivåer av Crestor kommer att återgå till de avsedda av sig självt.

Se även: Så fungerar Crestor >>.

crestor dosering missad

Ta aldrig fler tabletter än vad ditt recept säger. Tar du fler tabletter får du på kort tid i dig större mängder av den aktiva substansen i Crestor (rosuvastatin) än vad som är bra. Detta leder till att du utsätter dig för ökad risk att drabbas av biverkningar (se bild nedan).

Se även: Crestor varningar >>.

crestor dosering dubbel

För att din behandling ska vara så säker som bara är möjligt så ska du träffa din doktor med jämna mellan rum. Han eller hon ska ta prover för att säkerhetsställa att din dos av Crestor är på en bra nivå och avsedd effekt har uppnåtts (dina kolesterolnivåer sjunker). Dosen kan behöva justeras efter hand och beroende på din nuvarande livsstil. Åter till Crestor >>.