Statiner och impotens

Ett par saker du antagligen vill veta om statiner och impotens.

Har du fått ett läkemedel ur gruppen statiner har du troligen fått detta för att du har för höga kolesterolvärden. Kanske du också har en förhöjd risk att utveckla någon hjärt- eller kärlsjukdom.

Vanligtvis brukar du som patient först få pröva att äta en kolesterolfattig kost och motionera regelbundet för att på så sätt sänka halterna av skadligt kolesterol i ditt blod. Se: Statiner och kolesterol >>.

Om det inte är tillräckligt, eller om du av någon anledning anses ha en förhöjd risk för hjärt- och kärlsjukdomar kommer du att få en medicin som ska hjälpa till att sänka kolesterolvärdet, tillsammans med fortsatt kolesterolfattig kost och motion.

För personer med diabetes: Läs också om statiner och diabetes.

Kommer du att bli impotent?

Kanske har du hört sägas att du kan bli impotent av statiner?

Statiner är den vanligaste gruppen av läkemedel mot höga kolesterolvärden, och eftersom våra levnadsvanor gör att det är väldigt många som har höga värden finns det alltså otroligt många som tar statiner världen över.

Visst, det finns en liten risk att du kan drabbas av impotens när du tar statiner, men de är inte så vanligt förekommande, och det beror också till viss del på vilken typ av statin du behandlas med.

En annan mycket ovanlig biverkning av statiner, men betydligt allvarligare, är muskelvärk.

Utländska studier

Man har gjort vissa studier utomlands, bland annat i Australien, där det hade rapporterats om impotens hos en del användare, och studierna visade att ett fåtal patienter utvecklade impotens ganska snart efter att de börjat sin medicinering, men också att besvären försvann direkt de slutade ta medicinen.

De statiner som främst användes i dessa studier, används inte, eller används mycket sällan i Sverige.

Man såg också att en av de statiner som är vanlig i Sverige, Simvastatin, inte gav några ökade risker för impotens alls.

Av dessa studier kan man dra slutsatsen att du inte löper särskilt stor risk att din medicin gör dig impotent, men det finns andra fakta som tyder på annat.

Allt finns inte i statistiken

Kanske man inte ser impotens och sexuella svårigheter som något allvarligt.

Du dör ju inte av det, och för sjukvården är det inga större problem. Detta kan vara en orsak till att det inte finns speciellt mycket utrett kring denna biverkning av statiner. För, även om det inte finns några siffror att påvisa, så finns det en hel del patienter som har upplevt att de blivit impotenta då de tagit statiner. Det finns de som påstår att det är så många som 20% av alla män som använder statiner som blir impotenta av dem. Läser du i bipacksedeln på din medicin står det dock antagligen upptaget som en sällsynt biverkning.

Skulle du få problem med potensen när du behandlas med statin kan det också vara lätt för läkaren att anta att det inte är medicinen utan istället dina bakomliggande problem som orsakar din impotens. Få mer information om Statiner här >>.